Díjak

Egyéni konfliktuskezelés

15 000,- Ft / ​1,5 óra

Válási mediáció

Egyéni beszélgetés a pár egyik tagjával:

17 000,- Ft / fő /1,5 óra

(nem szükséges a mediációhoz, csak az ügyfelek kérésére tartom)

Mediációs ülés (a pár mindkét tagja jelen van):

20 000Ft / 2 fő / óra


Egy mediációs ülés általában maximum 3 óra

A mediációs ülések száma függ attól, hogy a házastársak a válás tekintetében mennyire értenek egyet egyes kérdésekben. Függ továbbá attól, hogy a kiskorú gyermeküket érintő kérdésekben mennyire értenek egyet. A gyermektelen házaspárok, akik válásuk tekintetében mindent átbeszéltek csupán annak írásba foglalását szeretnék kérni egy alkalom elegendő. Azon házaspárok esetén ahol kiskorú gyermek is érintett a válással, illetve több járulékos kérdésben nem jutottak egyezségre a tapasztalatok szerint két vagy három alkalom szükséges. Az egyezség megfogalmazása, rögzítése és a szükséges példányszám nyomtatása az ár részét képezi.


A válási keresetlevél elkészítésének díja 20.000,- Ft


Családi, szülő - kamasz mediáció, öröklési mediáció

Előzetes megbeszélés amennyiben a felek igénylik:

15 000,- Ft / fő / 1,5 óra

Mediációs ülés az érintettek jelenlétében:

20 000,- Ft / 2 fő /1 óra
Egy mediációs ülés általában maximum 3 óra időtartamú.

Mediáció ingatlanügyben

Mediációs ülés az érintettek jelenlétében:

20 000,- Ft / 2 fő / 1,5 óra
Egy mediációs ülés általában maximum 3 óra időtartamú.Párkapcsolati mediáció

Egyéni beszélgetés a pár egyik tagjával:

17 000,- Ft / 1,5 óra

Mediációs ülés a pár mindkét tagja jelenlétében:

20 000,- Ft / 2 fő / 1 óra
Egy mediációs ülés maximum 3 óra időtartamú.

Gazdasági, üzleti, munkaügyi mediáció

Egyéni megállapodás tárgyát képezik

Kötelező mediáció a bíróság felkérésére: 5 000 Ft / megkezdett óra / fő*

* A 2016. évi XC., központi költségvetésről szóló törvény jogi segítőre vonatkozóan megállapított óradíj


Jogi szolgáltatások

Egyéni megállapodás tárgyát képezik


Közös szabályok:

Az egyezség elkészítése, írásba foglalása a mediációs ülések díjának részét képezik.
Minden megkezdett óra esetén a teljes óradíj felszámításra kerül
A mediációs eljárás díja és költsége az egyes mediációs ülések végén fizetendő!
A mediációs eljárás költségéről a Mediátor számlát állít ki a felek részére.
​Fenti összegek bruttó AAM (alanyi adómentes) összegek.Ha a felek kötelezésre bíróságtól független közvetítőnél kezdeményeznek kötelező közvetítői eljárást,

akkor a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 38/D.§ -a értelmében az első közvetítői megbeszélés közvetítőt megillető díja nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj egyszeri összegének és a megjelent felek számának szorzatát. Ezt követően a közvetítői eljárás díjaként a közvetítő óradíjat állapíthat meg, melynek összege nem haladhatja meg a jogi segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj és a felek számának szorzatát.


Milyen illeték kedvezménnyel jár a közvetítői eljárás igénybevétele?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. §-a értelmében a peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 10%-a, ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig - közigazgatási perben legkésőbb az első tárgyalásig, tárgyaláson kívüli elbírálás esetén az ítélet meghozatala előtt -egyezséget kötnek, vagy kérik a per megszüntetését.

A peres eljárás illetéke az amúgy fizetendő illeték 30%-a, ha a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást - követően az eljárás szüneteléssel vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetve az eljárás megszüntetését a felek közösen kérik.

Az illeték az amúgy fizetendő illeték 50%-a, ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást - követően kötnek egyezséget. Ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát - közigazgatási perben az első tárgyalást követően közvetítői eljárásban vettek részt, majd egyezséget kötnek és azt a bíróság jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetékek 50%-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni, ha a közvetítői eljárást törvény nem zárta ki. A fizetendő illeték mértéke ekkor sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.

Ha a felek a polgári eljárást megelőzően vettek részt közvetítői eljárásban, a polgári eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt - az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt - díjával, de legfeljebb 50.000,- forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni. Az illetékkedvezmény nem vehető igénybe, ha a közvetítői eljárást törvény kizárta, vagy ha a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve, ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak érvényesítése.


További kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére