Gazdasági , üzleti mediáció, munkaügyi viták

GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ

Cégek közötti viták békés rendezése per helyett

Amennyiben két gazdasági társaság között merül fel jogvita abban az esetben alkalmazzuk. Általában vállalkozási, megbízási szerződések esetében merülnek fel problémák, amikor határidőre elmaradt a fizetés teljesítése a nyújtott szolgáltatás, áru tekintetében, vagy megbízási szerződések esetében a vállalt és előre kifizetett megbízást nem teljesítette a megbízott. A megbízók és megbízottak, alvállalkozók, konzorciumi partnerek, beszállítók késedelmes teljesítése, véleménykülönbsége miatt egy beruházás megvalósítása is veszélyeztetett, nem beszélve arról, hogy ezáltal számos munkahely is veszélybe kerülhet.

Bővebben a Gazdasági mediációról
A társaságok amennyiben a peres utat választják egy hosszú és költséges perre számíthatnak, ugyanakkor jelentősen megromlik a felek közötti üzleti kapcsolat is.
Amennyiben a felek képesek és nyitottak a tárgyalásra, akkor mindenképp érdemes előbb egyezségre jutni, mint pereskedni. A gazdasági társaságok esetében rendkívül fontos a piacon szerzett jó hírnév megtartása, ezért nem is érdemes évekig elhúzódó pereskedésbe kezdeni. A mediációval gyorsan, rugalmasan megoldást találhatnak az üzleti partnerek vitájukra egy diszkrét, teljes titoktartás mellett megtartott ülés keretében. Célunk egy hosszú távon fenntartható, jó üzleti kapcsolat kialakítása.
Sok esetben a peres felek, csak az évekig elhúzódó és általában egyik fél számára sem teljes mértéken kedvező bírósági eljárás díjaival, az illetékekkel csak később szembesülnek.

1. Eljárás illetéke: Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke a per tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értékéhez igazodik a 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) alapján:
- a pertárgy forgalmi értékének 6 %-a, de legalább 15.000 Forint, legfeljebb 1.500.000 Forint.
2. Ügyvédi munkadíj: A fenti illetéken túl a peres eljárás során keletkezett - amennyiben volt - ügyvédi munkadíj is megfizetendő az 32/2003. (VIII. 22.) IM rendeletben foglaltak szerint:
- 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,
- 10 és 100 millió Ft közötti pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,
- 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

Mediációs eljárással elkerülhető a pereskedés, és egy kölcsönösen létrehozott, közös megegyezésen alapuló megállapodással zárhatják le vitájukat. Amennyiben már folyamatban van a per, akkor is lehetőség van arra, hogy a felek egy közvetítői eljárás során megállapodást kössenek, majd ezt a megállapodást a bíróságra benyújtva lezárják peres ügyüket.


Munkaügyi vita mediáció

Munkahelyi viták rendezése,konfliktusmentes szervezet kialakítása

A munkaviszonyban álló emberek többsége legalább napi nyolc órát tölt a munkahelyén. Sokszor több időt, mint a családunkkal. Reggel felkelünk rohanás be a munkahelyre, és az egész napos folyamatos megoldandó feladatok, a cég elvárásainak való megfelelés is képes egy belső feszültséget generálni. Mindenkinek más világnézete van, más munkamorálja, ami miatt számos olyan impulzus érhet minket mind a főnökségtől, mind a munkatársaktól, ami miatt úgy érezhetjük, hogy egy idő után már képtelenek vagyunk úgy dolgozni, ahogy szeretnénk.

Bővebben a munkaügyi vita mediációról
Sokszor egy irodában, vagy egy gyárban is lehetnek olyan napok, hogy a kollégáinkkal vitába keveredünk, napokig nem szólunk egymáshoz, ami miatt már nincs olyan légkör, mint korábban volt.

Régebben a munkahelyi konfliktus elfojtása volt a cél. Napjainkban a vezetők a konfliktusmentes szervezet kialakítása és fenntartása érdekében már többet tesznek. A konfliktus forrásait fel kell kutatni, az ezzel kapcsolatos megoldandó feladatokat fel kell ismerni és kezelni kell.
A konfliktusok okai lehetnek pl. az emberi tulajdonságok, személyiségjegyek, érdekek közötti különbségekből, a rossz kommunikáció miatt, a csapatjáték hiánya stb.

A mediátor segít abban, hogy a felettessel vagy a kollégával megértsék egymást, közelíthessék álláspontjaikat.

Jelenleg a Munka törvénykönyve, nem ír elő egy pontjában sem kötelező mediációt, ez önkéntes alapon működik. A bíróság azonban javasolhatja a feleknek, hogy előzetesen próbálják konfliktusukat békés úton, mediátor segítségével rendezni.

Amennyiben megoldatlannak látja munkahelyi vitáit bátran kezdeményezzen mediációs eljárást. A felmerült konfliktus olyan mértékű lehet, ami a munka minőségére is kihathat. Amennyiben már folyamatban van a per, akkor is lehetőség van arra, hogy a felek egy közvetítői eljárás során megállapodást kössenek, majd ezt a megállapodást a bíróságra benyújtva lezárják peres ügyüket.

A mediátor abban tud segíteni, hogy a problémát felkutassák és a helyes utat megtalálják az érintettekkel közösen. Ez az egyén és vállalat javát is szolgálni fogja, és együttműködésre ösztönöz.


Üzleti mediáció

Szervezeten belüli érdekösszeütközések mediálása

Egy cég életében a tulajdonostársaknak nagyon sok felelősségteljes döntést kell hozniuk. Idővel azonban a tulajdonostársak között eltérő szemlélet alakulhat ki, változik a kompromisszumkészségük is. A zökkenőmentes üzleti kapcsolat kialakítása, fenntartása érdekében nagyon sokat kell dolgozniuk a feleknek. A sikeres vállalkozás alapja a jó üzleti kommunikáció. Amennyiben a cég vezetésében nincs összhang az az egész szervezet rossz működését idézheti elő.

Bővebben az üzleti mediációról
A szervezeten belül jelentkező üzleti jellegű konfliktusok okai számtalan félék lehetnek. Más lehet a stratégiai elképzelés, a részesedés értékesítéséből eredő érdekek közötti különbségek, a szétválás, egyesülés, alkalmazott elbocsátása, új alkalmazott felvétele stb. konfliktusokat okozhat a cégtulajdonosok között.

Amennyiben peres eljárás mellett döntenek a felek a hosszú, évekig elhúzódó eljárás mellet a magas költségekkel is számolni kell.

1. Eljárás illetéke: Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke a per tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értékéhez igazodik a 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) alapján:
- a pertárgy forgalmi értékének 6 %-a, de legalább 15.000 Forint, legfeljebb 1.500.000 Forint.
2. Ügyvédi munkadíj: A fenti illetéken túl a peres eljárás során keletkezett - amennyiben volt - ügyvédi munkadíj is megfizetendő az 32/2003. (VIII. 22.) IM rendeletben foglaltak szerint:
- 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,
- 10 és 100 millió Ft közötti pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,
- 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

Ezen költségeken kívül felmerülhet, hogy szakértő bevonása szükséges még az eljárásba, továbbá a végrehajtási eljárás költségei is felmerülhetnek.
Mediációs eljárással a vitában álló feleknek nem kell megfizetniük ezeket a költségeket, mert peres eljárásra nem kerül sor.

Amennyiben már folyamatban van a per, akkor is lehetőség van arra, hogy a felek egy közvetítői eljárás során megállapodást kössenek, majd ezt a megállapodást a bíróságra benyújtva lezárják peres ügyüket.

Az üzleti mediáció időtartama körülbelül három óra. Ezalatt az idő alatt teljesen új alapokra helyezhető az együttműködés. Az ülésen minden, vitában érintett félnek jelen kell lennie, üzleti mediáció esetén pedig lehetőség van arra is, hogy a felek ügyvédjük jelenlétében vegyenek részt az egyeztetésen. Ebben az esetben az ügyvéd nem aktív résztvevője az ülésnek, de meghallgathatja azt, illetve a mediáció folyamatát nem akadályozó módon, szünet esetén konzultálhat ügyfelével.

További kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére