Mediáció menete

A mediáció menete röviden

A mediáció menetéről hosszabban a Blog bejegyzések között talál részletes ismertetőt „A mediáció menete” cím alatt.
1. Elhatározás, kapcsolatfelvétel

Általában az egyik vitában álló fél keresi fel valamilyen formában (telefon, vagy e – mail) a mediátort, hogy felkérje a mediációra. Gyakori, hogy csak az egyik fél szeretné a mediációt, ilyen esetben a mediátor telefonon felkeresi a másik felet és elmondja részére milyen témában kérte támogatását a másik fél. Itt hangsúlyozom, hogy aki megkeresett, nem az ő érdekeit fogom képviselni.


2. Közvetítő felkérése, elfogadó nyilatkozat

Az eljárás akkor indul el, ha a felek közös megegyezés alapján írásban kezdeményezik a közvetítő felkérését. Amennyiben a mediátor elfogadja a felkérést, a feleket elfogadó nyilatkozatban meghívja az első közvetítői megbeszélésre.


3. Előzetes megbeszélés

A feleknek az első közvetítői megbeszélésen személyesen, együttesen kell megjelenniük. A mediátor előzetes megbeszélést is lefolytathat a felekkel. Ezen a megbeszélésen a mediátor külön, egyesével meghallgatja a feleket a konfliktustémával kapcsolatban. Mindkét félnek lehetősége nyílik zavartalanul a másik fél jelenléte nélkül elmondani az üggyel kapcsolatban az álláspontját, érzéseit. A mediátor az előkészítő ülésen feltérképezi a konfliktus természetét, a legfontosabb csomópontokat, és segít feltárni és összegyűjteni azokat a témákat, amelyek a mediációs ülés fókuszában lesznek majd. Az előkészítő ülés arra is kíváló alkalom, hogy az ügyfél eldöntse, szeretne-e a mediátorral tovább dolgozni, kialakult-e az a bizalmi légkör, amelyben biztonságban érzi magát. 


4. Mediációs ülés

Az előzetes megbeszéléseket követően (amennyiben volt) a mediátor egyeztet egy időpontot a felekkel a mediációs eljárás első alkalmához. Ezen megbeszélésen már mindkét félnek személyesen és együttesen jelen kell lenniük. Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indíthatja meg. Az első megbeszélésen a mediátor tájékoztatja a feleket az ülés során betartandó szabályokra. A mediátor ezt követően ismerteti a felekkel a mediáció menetét, az időkeretet, az ülésen betartandó viselkedési és magatartási szabályokat.

A mediációs ülés egy megszakítás nélküli idővel kezdődik, melyben mindkét fél elmondhatja milyen problémával jött a mediátorhoz, mit remél az eljárástól, milyen megoldásra vágyik. Ezen körülbelül 15 perces megszakítás nélküli időben a másik fél nem szólhat közbe, nem szakíthatja meg semmilyen módon vélemény – nyilvánításával a folyamatot. A megszakítás nélküli időben elmondottak alapján a felek kapnak egy másik megvilágítást a problémájukra.

Ezt követően a mediátor ír egy listát a felek által elhangzott témákat illetően és azokat a mediátor szerint felállított sorrendben megvitatnak. A mediátor kézben tartja a kommunikációt a felek között, segíti őket az együttműködés és a jobb kommunikáció felé vezető úton.

A mediátor célja egy olyan konszenzusos megoldás létrehozása a felek között, amellyel mindketten úgymond nyertesként érezhetik magukat az eljárás végén.


5. Egyezség létrehozása

Amennyiben sikerült a felmerült témákat átbeszélni és valamennyi tekintetében egyezségre jutni sor kerül a mediációs megállapodás megkötésére.Egy mediációs ülés körülbelül három órás.

Utánkövetés

A mediációs ülés végén a felek megegyezhetnek abban, hogy bizonyos idő múlva a megállapodás betarthatóságát, működtethetőségét átvizsgálják. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy valamiben változtatás szükséges átbeszélhetik és a mediátor segítségével kidolgozhatják a változtatásokat.


"Sétáló mediáció"

Olyan konfliktusok esetén, amikor a felek már leülni sem hajlandóak egymással szemben, lehetőség van olyan közvetítésre, amikor a mediátor egyszerre mindig csak az egyik féllel tárgyal, majd a tárgyaláson elhangzottakkal megkeresi a másik felet. Mindezt addig folytatja, míg megállapodás születik, vagy az érintett felek már hajlandóak közvetlenül is tárgyalni egymással. 


Ha per van folyamatban

Olyan esetben, amikor a felek között már peres eljárás van folyamatban, a mediációs eljárásban született egyezséget a mediátor olyan formában készíti el, hogy az benyújtható legyen a bíróságon. Amennyiben a peres felek azt közös nyilatkozatban kérik, a bíróság az egyezséget határozatba foglalja. 


További kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére