Családi mediáció / Öröklési viták

Családon belüli problémák, kamasz kor, életciklusok nehézségei, öröklési viták

Mai világban a számos kötelezettség és elvárás mellett egyre kevesebb idő jut egymásra. Ez a felgyorsult világ olyan feszültséget eredményez, ami további konfliktust okozhat a családon belül is, pont ott ahol nem szeretnénk, hogy ez lecsapódjon.

Eleinte csak viták, veszekedések lehetnek, ami sajnos odáig fajulhat, hogy a felek már nem tudnak és nem akarnak egymással kommunikálni és békésen rendezni a konfliktusaikat.

A családi mediáció megoldás lehet:

 • a szülő – gyermek között,
 • anyós, vagy após között,
 • testvérek között,
 • unokatestvérek,
 • sógor, sógornő,
 • vagy bármely családtag között

fellépő konfliktusokban.

A család tagjai hatnak egymásra, különösen igaz ez az egyes életciklusokra, amelyeken keresztül megyünk. Ezek a változások pedig megkövetelik az alkalmazkodást az új élethelyzethez, mely gyakran komoly kihívást jelent egyes családtagok számára.


Ilyen életciklusok lehetnek:
 • párok összeköltözése, egy közös élet kezdte
 • a párok barátainak, családjának elfogadása
 • gyermek érkezése a családba,
 • a gyermekkel otthon maradó szülő depressziója,
 • a gyermek kamaszkora,
 • a gyermek különköltözése, a szülői pár együtt maradása,
 • családi szerepkörök felcserélődése, az ebből fakadó nehézségek,
 • nagyszülői szerepvállalás,
 • nyugdíjas lét


Ezen életciklusokon kívül azonban bármilyen olyan helyzet előfordulhat, ami megnehezíti a család életét
 • munkanélküliség
 • családtag elvesztését követően bekövetkező családi konfliktusok stb.

Bármilyen okról is legyen szó, ami a családban konfliktust okoz, szinte kivétel nélkül érzelmi alapon keletkezik, amelyek a sérelmek felszínre hozatalával, a felek érzékenyítésével oldhatók meg a mediáció során.

Családtagoknak úgy gondolom talán sokkal nehezebb az elhatározás a mediációra. Mindenképpen egy bátor döntésnek tartom, aki a családi kapcsolatok helyreállításáért, jobbá tételéért, a kapcsolat rendezéséért a békés megoldás útját választja.

Előfordulhat, hogy a konfliktusban érintett családtagok hosszú évekig, akár évtizedekig nem beszéltek egymással egy régi vita miatt. Idővel bizonyos helyzeteket is másképpen élünk meg, már lehet, hogy egy hosszú éve történt konfliktust, nem is úgy látunk, mint akkor, régen. Azonban az emberi makacsság sem segít a helyzeten, ha már nyomasztja a helyzet és bántja ami történt. Csak az első lépés megtétele a legnehezebb. Ez pedig nem más, mint a családtag felkeresése, hogy rendezni szeretné vele családi kapcsolatukat.


Mit tehet ha a családtagja nem szeretné a mediációt?

A másik félben azt kell megerősítenie, hogy azért szeretné a mediációt, hogy egy megoldatlan, vitás ügyet békésen zárjanak le. A legfontosabb, hogy semmiképpen ne erőltessék a másik félre a mediációt. Hagyjanak neki időt, hogy végiggondolja a lehetőségeket.  Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem vezet eredményre, a megkereső fél kérhet engem, hogy vegyem fel a kapcsolatot a másik féllel. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy egy alkalommal a mediátor megkeresse a másik felet.

A mediáció során a feszültség oldódik Önök között. A mediátor segítségével felszínre kerülnek a valódi sérelmek, könnyebben meg tudják fogalmazni problémáikat, egyszerűbb felszínre hozni a konfliktus mögött álló érdekeket.


Gyermekvédelmi mediáció

A gyerek, gyermekek láthatására vonatkozó vitákban alkalmazzák. A gyerekek érzelemvilágánál fontos a mielőbbi biztonságérzet megteremtése, melyet a szülők vitája csak tovább ronthat. A biztonságérzet és az állandóság a legfontosabb tisztázandó feladat a különélő szülők között a bizonytalanságban élő gyermek számára.

Bővebben a gyermekvédelmi mediációról
Amennyiben a szülők illetve a kapcsolattartásra jogosultak nem tudnak megegyezni a kapcsolattartás módjában és idejében segítséget nyújt hozzá a gyermekvédelmi mediáció.

A közvetítői eljárás a gyámhivatalnál is kérhető bármelyik fél részéről. Ez esetben a gyámhivatal kezdeményezi az eljárás megindítását az érintett felek beleegyezésével.
Mediációs eljárás esetén a gyámhivatal az általa folytatott eljárást négy hónapra felfüggeszti és ezen idő alatt a mediátor közreműködésével mindkét fél számára elfogadható megállapodást kell létrehozni.

A mediátor az eljárása során mindkét felet, valamint a 12 éven felüli gyermeket minden esetben meghallgatja. Az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket az érintett felek, vagy a gyámhivatal javaslata alapján hallgatja meg csak a mediátor.

Ha a felek között egyezség jön létre az egyezséget tartalmazó okiratot a megegyezést követő 8 napon belül a mediátor megküldi a kapcsolattartást szabályozó gyámhivatalnak. a hivatal a felek kérésére az egyezséget jóváhagyja.


Öröklési viták

Szomorú esemény a családok életében, ha valamelyik hozzátartozó eltávozik. A családtag elvesztése nem azonos módon hat a családtagokra. Van, aki sokkal közelebb állt hozzá, napi szinten tartották a kapcsolatot, van, aki távol élt és alig ismerte. Nagyon gyakori, hogy az örököstársak nem, vagy kevésbé ismerik egymást, ami szintén a hagyaték elosztása során vitákat okozhat.

Az örökség elosztása mögött régi, át nem beszélt családi viták, számos egyéb ellentétből adódó feszültség rejlik. Egy ilyen nehéz, érzelmekkel és veszteségekkel teli időszakban a hozzátartozók az elhunyt hagyatékának szétosztása közben vitás helyzetbe kerülhetnek. Az anyagi javak szétosztása közben máshogyan vélekedhetnek arról, kinek mi jár a hagyatékból.

Fenti okok alapján sok éves elhúzódó pereskedés szokott elindulni, ami a gyászfolyamatot is jobban meghosszabbítja, mélyíti. Az örökösödési vita, per évekig elhúzódhat, mely nagyon sok lelki megterheléssel és anyagi veszteséggel járhat.


Leggyakoribb esetek az öröklési viták során:
 • törvényes és végrendeleti örökösök közötti összeütközés,
 • a hagyaték mértéke vitatott,
 • a végrendelet egyes pontjaiban ellentmondásos, kétértelmű,
 • az öröklés során a hagyaték tárgya közös tulajdonba kerül, amit az örököstársak ténylegesen nem tudnak használni ,
 • különböző kapcsolatból lévő gyerekek lesznek örököstársak stb.

Előzze meg, hogy a hagyatéki eljárás során viták merüljenek fel, vagy a már meglévő vitákat rendezzék békésen. A családtag elvesztése önmagában megterhelő lelki folyamat, a másik családtagot vitáik miatt nem veszítsék el.

A mediációval olyan egyezséget is létrehozhatnak, ami a perben nem lenne lehetséges!


További kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!

Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére